(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Konkurs na kierownika w świetlicy w Rawie Mazowieckiej

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA-PEDAGOGA w placówce wsparcia dziennego, Świetlicy  Środowiskowej  im. bł. Edmunda Bojanowskiego 
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin w Rawie Mazowieckiej.

Stanowisko: kierownik-pedagog w placówce wsparcia dziennego, Świetlicy  Środowiskowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej (ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka).

Praca – 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10 do 18.

Zadania – między innymi:

 

Preferowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika-pedagoga w Świetlicy Środowiskowej w Rawie Mazowieckiej – od 1 września 2018 roku.

 

Wymagania niezbędne:

1)  ukończone studia wyższe:

  1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

lub

  1. na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

2) świadomie praktykowana wiara katolicka,

3) co najmniej 4-letnie doświadczenie pracy z dziećmi lub młodzieżą.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998) kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która:


Wymagania dodatkowe:

 

mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, umiejętność kierowania i współpracy z zespołem oraz doświadczenie we współpracy z organizacjami chrześcijańskimi, szczególnie ukierunkowanymi na wsparcie rodziny i wychowanie dzieci.

 

Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć do konkursu:

  1. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty i oświadczenia należy przesłać do biura Stowarzyszenia Przymierze Rodzin,

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 51, do 17 sierpnia 2018 roku oraz drogą elektroniczną na adres sekretariat@przymierze.org.pl

 

W dniu 21.08.2018 r. planowane są rozmowy z wybranymi kandydatami w Świetlicy w Rawie Mazowieckiej przy ul. Miłej 2.

W dniu 24 sierpnia 2018 roku  wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

 

Załączone pliki


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin