(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 112 PR na Ursynowie

Informacja

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia PR informuje o podjęciu uchwały ogłaszającej ponowne rozpoczęcie w dniu 3 lipca b. r. konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej PR nr  112 im. Jana Pawła II  na Ursynowie. Przypominamy, iż poprzedni konkurs został anulowany w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca b. r.

W związku z powyższym Prezydium powołało również komisję konkursową oraz zatwierdziło regulamin konkursu zawierający jego zasady i harmonogram, który znaleźć można na stronie www stowarzyszenia oraz na stronach szkół PR.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2020 r.

wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin