(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Pełnomocnik ds. ochrony dzieci i młodzieży w Przymierzu Rodzin

10 września 2018 r. Prezydium Stowarzyszenia Przymierze Rodzin powołało p. Marię Bremer na funkcję Pełnomocnika Zarządu Przymierza Rodzin ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Jest to kolejny krok, po spotkaniu z O. Adamem Żakiem SJ, mający na celu działania prewencyjne dotyczące ochrony dzieci przed przemocą, także na tle seksualnym.

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie działań prewencyjnych i opracowanie procedur dotyczących ochrony dzieci w naszych placówkach - szkołach, świetlicach środowiskowych i grupach parafialnych.

Pani Maria Bremer jest od wielu lat związana ze szkołami i Przymierzem Rodzin jako nauczycielka, matka uczniów, dziecka w grupie PR oraz rodzic kadry.

Jest absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Ukończyła Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin, Szkołę Trenerów Rozwoju Osobistego wg Porozumienia Bez Przemocy oraz Stadium Psychoterapii w  Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.

Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin jako nauczycielka i pedagog oraz jako psychoterapeuta – stażysta  w Ośrodku Pomocy Psychologicznej  SPCH.

Prywatnie jest żoną i matką 4 dzieci 17-28 lat. Przez 6 lat była z mężem rodziną zastępczą dla 2 młodych łudzi. Lubi biegówki, góry, piesze wędrowanie i rozmowy ze spotkanymi w drodze ludźmi.


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin