(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Olimpiada sportowa - podziękowanie

Szanowni PaństwoRodzice, Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół Przymierza Rodzin,

Składamy serdeczne podziękowania dla całej społeczności Szkół Stowarzyszenia Przymierze Rodzin za organizację wielkiego przedsięwzięcia, jakim była

I. Międzyszkolna Olimpiada Sportowa oraz stworzenie doskonałej atmosfery zabawy i integracji. W rozgrywkach sportowych wzięło udział 208 uczniów, ale na boisku i w szkole w ciągu całego dnia było około 1000 osób! Impreza odniosła sukces, bo zaangażowani byli nauczyciele i rodzice ze wszystkich szkół. Szczególne podziękowania składamy wszystkim nauczycielom WF, którzy ogrom pracy wykonali zarówno przy przygotowaniach dyscyplin sportowych, jak i przy rozgrywkach, ale także wszystkim nauczycielom, którzy pomagali i towarzyszyli dzieciom. Nie byłoby takiego sukcesu bez rodziców i przygotowanych przez nich stoisk z jedzeniem i napojami, które umiliły wszystkim czas zawodów.

W tym roku gospodarzem Olimpiady była szkoła na Ursynowie, której wszystkim pracownikom - zarówno nauczycielom, jak i pracownikom administracyjnym, paniom sprzątającym, panom technikom i informatykom, na czele z Panem dyrektorem Pawłem Głowackim, składamy podziękowania za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Trzeba wyróżnić Pana Grzegorza Sieradzana za prowadzenie imprezy, a Pana Andrzeja Ługowskiego za wspaniale przeprowadzoną aukcję! Szczególne podziękowania należą się Pani Annie Puzynie z Rady Rodziców Szkoły na Bielanach, która była inicjatorem olimpiady, za ogromne zaangażowanie w przygotowanie zawodów sportowych i udział w pracach organizacyjnych.

Oprócz zamierzonego celu – spotkania całego środowiska szkolnego Przymierza Rodzin, zebraliśmy ze sprzedaży żetonów na jedzenie, losów w grze fantowej i z aukcji –  15.730 zł, które zostaną przekazane na wsparcie świetlic środowiskowych w Kutnie, Rawie Mazowieckiej i Ursusie, prowadzonych przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.

Liczymy, że Międzyszkolna Olimpiada Sportowa Przymierza Rodzin na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń szkół Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin