(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Pielgrzymka do Cegłowa - podziękowania

Kolejna Pielgrzymka Przymierza Rodzin już za nami. Chciałabym serdecznie podziękować za wspólną modlitwę i trwanie we wspólnocie wszystkim obecnym.

Szczególnie pragnę podziękować gronu pedagogicznemu, rodzicom i uczniom SP na Ursynowie, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w naszej Pielgrzymce podczas której przeżywali rocznicę komunii świętej.

Księdzu Kacprowi za zorganizowanie zajęć dla rodziców uczniów rocznicowych oraz przewodniczenie mszy świętej i za wygłoszoną homilię.

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Małachowskiej i księdzu Arturowi za włączenie się wraz z   młodzieżą z Gimnazjum i Liceum w Garwolinie we wspólne pielgrzymowanie . Uczniom  za głębokie poprowadzenie różańca w czasie drogi, a księdzu Arturowi za posługę, szczególnie w sakramencie pojednania.

Dziękuję wszystkim uczestnikom TOPRów, którzy wędrowali do Cegłowa.

Adamowi Wiśniewskiemu za czuwanie nad mikrofonem i poprowadzenie programu w trakcie marszu.

Panu Dyrektorowi Piotrowi Bejnarowiczowi za wygłoszenie konferencji o błogosławionej Hannie Chrzanowskiej.

Dziękuję Antkowi Źrebcowi za zorganizowanie ekipy i poprowadzenie śpiewu podczas pielgrzymowania oraz podczas mszy świętej.

Panu Markowi Kornickiemu za bycie niezawodnym fotografem.
 
Dziękuję wszystkim ministrantom i obsłudze liturgicznej mszy świętej.

Wyrazy wdzięczności składam Adamowi Pietrzakowi za przygotowanie modlitwy wiernych oraz za wcześniejsze ustalenia szczegółów pielgrzymki z księdzem Proboszczem Dariuszem Cempurą.

Podziękowania należą się także cichym organizatorom: Michałowi Ginterowi za opracowanie i poprowadzenie trasy oraz Arturowi Kobylińskiemu za obsługę techniczną naszego zgromadzenia.Michałowi należą się również wielkie podziękowania za, jak zwykle, perfekcyjnie przygotowaną laudację Wybitnych Wychowawców PR.

Na koniec DZIĘKUJĘ bardzo Marcie Bejnarowicz za wielotygodniowe ustalenia, przypominania, ponaglania nas wszystkich, aby wszystko było zapięte na ostatni guzik.

Magdalena Kiełczewska


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin