(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Poświęcenie świetlicy w Ursusie

12 X 2016 odbyło się uroczyste poświęcenie świetlicy w Ursusie, która zmieniła siedzibę po prawie 10 latach obecności przy ul.Zapustnej 43. W nowej lokalizacji, przy ul.Warszawskiej 27, zebrali się przedstawiciele Stowarzyszenia, Parafii, Dzielnicy oraz same dzieci, rodzice i wychowawcy.
Ksiądz Proboszcz Ryszard Laskowski serdecznie powitał nas w swojej Parafii i poświęcił naszą świetlicę. Wiele miłych słów usłyszeliśmy od Pana Burmistrza Wiesława Krzemienia oraz od Pani Marii Ossolińskiej z Zarządu Przymierza i Pani Krystyny Rycerskiej.
Agnieszka Kułach, kierowniczka świetlicy, przybliżyła dzieciom i innym zgromadzonym osobę błog. E.Bojanowskiego - patrona Świetlicy - Klubu "u Edmunda" oraz opowiedziała o wkładzie wielu osób w stworzenie tego miejsca dla dzieci i młodzieży w Ursusie. Wszyscy zasłużeni zostali odznaczeni "Edmundem".
Po części oficjalnej był czas na wspólne rozmowy i poczęstunek.
Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za wspólne przeżycie tej uroczystości.
Zapraszamy do nas dzieci i młodzież z Ursusa.


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin