(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Programowe

Zarząd Przymierza Rodzin zwołuje na dzień 9 kwietnia  2016 roku na godz. 11.15 (w pierwszym terminie) Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Przedstawicieli Przymierza Rodzin. Drugi termin wyznaczamy na godz. 11.30


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin