(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Walne Zebranie

21 kwietnia 2018 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. Podczas zebrania zgromadzeni wysłuchali sprawozdań: merytorycznych, finansowych, Komisji Rewizyjnej oraz podsumowania Walnego Zebrania z grudnia 2017.

Zgromadzeni udzielili absolutorium odchodzącemu Zarządowi.

Walne Zebranie wybrało także nowe władze.

W skład Zarządu weszli:

1. Marta Bejnar - Bejnarowicz

2. Elżbieta Dybcio-Wojciechowska

3. Beata Gregorczyk

4. Marcin Gromnicki

5. Tadeusz Hofman

6. Dorota Karkosik

7. Magdalena Kiełczewska

8. Artur Kobyliński

9. Jan Kowalski

10. Hanna Łączyńska

11. ks. Kacper Malicki

12. Maria Ossolińska

13. Marianna Otmianowska

14. Monika Strojnowska

15. Bartłomiej Szefner

16. Robert Wieczorek

17. Adam Wiśniewski

18. Barbara Żak

19. Barbara Żółtek

20. Antoni Źrebiec

W skład Zarządu wchodzi także ks. Jan Sikorski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1. Marta Koter

2. Wojciech Rzewuski

3. Franciszek Witkowski

Bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zebrania odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranego Zarządu podczas, którego wybrano część Prezydium.

Skład Prezydium:

Magdalena Kiełczewska - przewodnicząca

Maria Ossolińska - vice - przewodnicząca

Marcin Gromnicki - vice - przewodniczący

Tadeusz Hofman - skarbnik

Marta Bejnar - Bejnarowicz - sekretarz

Zarząd podjął także pierwszą uchwałę: do Zarządu został dokooptowany przez aklamację Adam Pietrzak.


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin