(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Wybór delegatów na Walne Zebranie

18.04.2018 18:00 - 18.04.2018 19:00 ul. Nowogrodzka 51

Wybór delegatów na Walne Zebranie z członków rzeczywistych zrzeszonych  w Sekretariacie

wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin