Komunikat – działalność grup PR w czasie pandemii

Komunikat – działalność grup PR w czasie pandemii

Drodzy Wychowawcy, Rodzice, Koordynatorzy i Odpowiedzialni,

Wszyscy zmagamy się z trudami epidemii koronawirusa. Jest to trudny dla nas czas, tym bardziej, że spotykamy się z taką sytuacją po raz pierwszy i nie możemy jasno przewidzieć konsekwencji dla naszego społeczeństwa. Pozostaje nam zastosować się do wytycznych Władz RP i odpowiednich służb.

W dniu 11.03 wystosowaliśmy do Wychowawców PR prośbę o powstrzymanie się od spotkań grup Przymierza Rodzin, niniejszym uszczegóławiamy:

1. Do dnia 10.05.2020 zawieszamy wszelkie spotkania grup i ośrodków Przymierza Rodzin, uwzględniając Drogę Krzyżową, spotkania z x Jarkiem Kotulą, szkolenia oraz festiwal filmowy. Termin zawieszenia może zostać wydłużony , w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

2. Sugerujemy w okresie przedwakacyjnym nie planować biwaków

3. Nie znając sytuacji odnośnie wyjazdów wakacyjnych, planujemy obozy tylko na terenie Polski, tak uzgadniając warunki, aby w przypadku konieczności odwołania obozu minimalizować straty finansowe

Życzymy wszystkim dużo zdrowia

Zespół ds Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin

Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin