DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków uczestników.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin z siedzibą w Warszawie, 00-695, przy ul. Nowogrodzkiej 51. Dane kontaktowe do specjalisty ds. Danych Osobowych : sodo@przymierze.org lub pisemnie na adres administratora.