Wspieraj nas

support

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin jako organizacja pożytku publicznego wszystkie kwoty i dary otrzymane jako darowizny przeznacza na szkolenia wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą, pomoc dzieciom i rodzinom w świetlicach środowiskowych, dofinansowanie obozów dziecięcych i młodzieżowych, fundusz stypendialny oraz działalność statutową.

Dziękujemy! Wszystko to dzięki hojności ludzi dobrej woli, takich jak Państwo!

Marta Bejnar-Bejnarowicz
Przewodnicząca Przymierza Rodzin

Wybierz kwotę

Uzupełnij swoje dane

Wybierz rodzaj wsparcia

wybierz metodę płatności

KARTA KREDYTOWA

spróbuj ponownie

Płatność Tpay

0

Możesz równiez wesprzeć nas, realizując przelew tradycyjny

Dane do przelewu:

W tytule przelewu prosimy dodać informację o szczegółowym celu darowizny, bądź napisać: darowizna na cele statutowe, dziękujemy.

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa Santander Bank Polska S. A.: 42 1090 1030 0000 0001 4350 5126

Darowizny dokonywane na organizacje zajmujące się działalnością pożytku publicznego jaką jest nasze Stowarzyszenie Przymierze Rodzin mogą być odliczane od uzyskanego w roku podatkowym dochodu. w tytule przelewów proszę pamiętać o słowie „darowizna”.

Przelewy walutowe w euro: Santander BankPL 39 1090 1030 0000 0001 4991 5716 BIC/SWIFT CODE: WBKPPLPP

Prosimy pamiętać o nas wypełniając PIT!

logo
logo

KRS 0000091879

z możliwością określenia celu szczegółowego

1% zapłaconego w roku podatkowym podatku można w naszym systemie podatkowym przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Kwota 1% nie wpływa na inne przekazane darowizny. Na rzecz tej samej organizacji można przekazywać zarówno darowizny oraz 1% podatku.

Możliwość wsparcia rzeczowego

Jeśli mają Państwo możliwość wsparcia rzeczowego naszego Stowarzyszenia, to prosimy o kontakt z naszym sekretariatem pod adresem sekretariat@przymierze.org.pl

A może w inny sposób chcieliby Państwo wesprzeć naszą działalność? Zapraszamy do kontaktu mailowego.

O wszystkich naszych darczyńcach pamiętamy w modlitwie i intencjach podczas odprawianych w Przymierzu Rodzin Mszach Świętych.
Wspierają nas