Wspieraj nas

support

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin jako organizacja pożytku publicznego wszystkie kwoty i dary otrzymane jako darowizny przeznacza na szkolenia wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą, pomoc dzieciom i rodzinom w świetlicach środowiskowych, dofinansowanie obozów dziecięcych i młodzieżowych, fundusz stypendialny oraz działalność statutową.

Dziękujemy! Wszystko to dzięki hojności ludzi dobrej woli, takich jak Państwo!

Magdalena Kiełczewska
Przewodnicząca Przymierza Rodzin

Wybierz kwotę

Uzupełnij swoje dane

metoda płatności

KARTA

spróbuj ponownie

Płatność Tpay

0

Wybierz kwotę

dobrowolna kwota

Uzupełnij swoje dane

Podaj kwotę wsparcia

Możesz równiez wesprzeć nas, realizując przelew tradycyjny

Dane do przelewu:

W tytule przelewu prosimy dodać informację o szczegółowym celu darowizny, bądź napisać: darowizna na cele statutowe, dziękujemy.

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa Santander Bank Polska S. A.: 42 1090 1030 0000 0001 4350 5126

Darowizny dokonywane na organizacje zajmujące się działalnością pożytku publicznego jaką jest nasze Stowarzyszenie Przymierze Rodzin mogą być odliczane od uzyskanego w roku podatkowym dochodu. w tytule przelewów proszę pamiętać o słowie „darowizna”.

Prosimy pamiętać o nas wypełniając PIT!

logo
logo

KRS 0000091879

z możliwością określenia celu szczegółowego

1% zapłaconego w roku podatkowym podatku można w naszym systemie podatkowym przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Kwota 1% nie wpływa na inne przekazane darowizny. Na rzecz tej samej organizacji można przekazywać zarówno darowizny oraz 1% podatku.

Możliwość wsparcia rzeczowego

Jeśli mają Państwo możliwość wsparcia rzeczowego naszego Stowarzyszenia, to prosimy o kontakt z naszym sekretariatem pod adresem sekretariat@przymierze.org.pl

A może w inny sposób chcieliby Państwo wesprzeć naszą działalność? Zapraszamy do kontaktu mailowego.

Wszystkich naszych darczyńcach pamiętamy w modlitwie i intencjach podczas odprawianych w Przymierzu Rodzin Mszach Świętych.
Wspierają nas