Świetlice

Świetlice

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, krzewiąc ideę bł. Edmunda Bojanowskiego, prowadzi świetlice środowiskowe. Utworzone zostały 3 świetlice. W styczniu 2001 w Rawie Mazowieckiej, we wrześniu 2001 r. w Kutnie i we wrześniu 2006 r. w Warszawie – Ursusie.

W placówkach tych promujemy wolontariat młodzieżowy, który jest formą kształtowania postaw społecznych. W Rawie Mazowieckiej działa Klub Młodzieżowego Wolontariatu, skupiający corocznie około 35 wolontariuszy.

Z naszej pomocy w tych 3 placówkach korzysta około 140 dzieci rocznie. W ramach działań na rzecz dzieci i młodzieży odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, terapia pedagogiczna, pomoc w wyrównywaniu poziomu edukacji, zajęcia ogólnorozwojowe w różnych kołach zainteresowań: muzycznym, technicznym, teatralnym, plastycznym, zajęcia rekreacyjno – sportowe. Zapewniamy także psychoedukację z elementami socjoterapii i profilaktyki uzależnień, indywidualne poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci i rodziców, treningi autoprezentacji, budowanie prawidłowej samooceny, treningi asertywności. Pracujemy także z rodzicami i pomagamy rodzinom w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych. Organizujemy spotkania okolicznościowe z rodzinami, wyjazdy wakacyjne dla dzieci. Prowadzimy akcję lato i zima w mieście. Organizujemy także dożywianie, pomoc rzeczową i paczki świateczne dla naszych podopiecznych. W naszych placówkach panuje życzliwa i rodzinna atmosfera.

W grudniu 2011 roku został utworzony Klub Integracji Rodzinno – Sąsiedzkiej, który skupia kilkadziesiąt rodzin z małymi dziećmi. Organizuje zajęcia dla dzieci i rodziców oraz spotkania wielopokoleniowe.

Klub Alfa Przymierze Rodzin zajmuje się szkoleniem dzieci w zakresie działalności sportowej, przede wszystkim gier zespołowych. Obecnie prowadzi zajęcia w sekcji piłki nożnej w Szkole Przymierza Rodzin na Ursynowie. Zdecydowaną większość zawodników stanowią uczniowie w/w szkoły ale w treningach mogą uczestniczyć wszystkie osoby przestrzegające statutu Klubu – szczególnie zaprzyjaźnione ze środowiskiem Przymierza Rodzin