Zespół formacyjny

Zespół formacyjny

W obecnej kadencji Zarządu został powołany Zespół ds. formacji religijnej.