Fundusz Pomocy Społecznej Przymierza Rodzin

Fundusz Pomocy Społecznej Przymierza Rodzin

W odpowiedzi na inicjatywę rodziców skupionych wokół Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin na warszawskich Bielanach, w lutym 2021 roku utworzyliśmy Fundusz Pomocy Społecznej Przymierza Rodzin. Środowiska skupione wokół jednostek Przymierza Rodzin mogą, korzystając z dedykowanych subfunduszy, pozyskiwać środki w celu udzielania pomocy społecznej najbardziej potrzebującym. Pierwszym spośród nich jest właśnie bielański Fundusz im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, mający na celu wspieranie rodzin, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą same opłacić czesnego i pokryć innych kosztów szkolnych. Życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że dzięki staraniom zaangażowanych rodziców i życzliwości darczyńców, uczniowie nasi, będący i tak w niełatwej sytuacji, nie będą dodatkowo zmuszeni do rozstania się z kolegami i koleżankami i opuszczenia bezpiecznego środowiska szkoły.