Wielkanoc 2021

Wielkanoc 2021

Aż na trzeci dzień rano

Zadrżał kamień na grobie

I grzmot wielki słyszano,

 I Bóg w żywej osobie

Wstał z chorągwią rozwianą,

Wstał w jasności słonecznej,

Od wszystkiego bezpieczny…

/C.K.Norwid/

Drodzy Członkowie Przymierza Rodzin!

Przed nami najważniejszy czas w roku liturgicznym: Święte Triduum Paschalne
oraz Niedziela Zmartwychwstania Pa
ńskiego.

Życzymy, aby mimo pandemii święta Wielkiejnocy były czasem skupienia na Jezusie
i pog
łębienia świadomości, że Bóg ofiarował się za nas, abyśmy – ­ dzięki Jego śmierci ­– mieli życie!

Niech Zmartwychwstały Pan umocni naszą wiarę, abyśmy Jego mocą, Jego miłością zmieniali siebie, aby zmieniać świat.

Magdalena Kiełczewska

Przewodnicząca Zarządu Przymierze Rodzin

Ks. Jan Sikorski

Asystent kościelny Przymierza Rodzin