Grupy przy parafiach

Grupy przy parafiach

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest głównie do rodzin katolickich.
Praca Przymierza Rodzin odbywa się przede wszystkim w grupach rówieśniczych dziecięcych i młodzieżowych, grupach rodziców i grupach rodzin, zorganizowanych w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin przy parafiach. Obecnie funkcjonuje 13 ośrodków – skupiających ok. 1000 osób – w Warszawie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie, Kutnie i Pruszczu Gdańskim.

Grupy dziecięce i młodzieżowe

Przywiązujemy szczególną wagę do przygotowania dzieci i młodzieży do życia zarówno w społeczeństwie, jak i we wspólnocie Kościoła oraz dbamy o rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny. Dlatego przy naszych Terenowych Ośrodkach, w które angażują się całe rodziny, organizujemy grupy dziecięce.

Praca całoroczna

Organizujemy jednolite wiekowo grupy dzieci i młodzieży, które przez cały rok szkolny, raz na dwa tygodnie, spotykają się pod opieką wychowawców. Proponujemy turystykę podwarszawską, która integruje grupę, a wychowawcy wprowadzają stałe obyczaje grupowe np. dzielenie się przyniesionym jedzeniem. W ciągu roku organizowane są zloty oraz  konkursy dla całego Przymierza Rodzin: teatralne, filmowe, biblijne, turystyczne i sportowe.

Obozy

Istotną rolę w działalności grup odgrywają obozy letnie i zimowe, opierające się na zasadach skautingu. Latem odbywają się obozy namiotowe, które są prawdziwą szkołą życia i niezapomnianą przygodą, między innymi dlatego, że obóz dzieci budują same, z pomocą i pod nadzorem wychowawców. Starsze grupy wyjeżdżają na obozy wędrowne, w organizację których włączeni są wychowankowie.

Nieodzownym elementem zabawy są wieczorne ogniska z programem artystycznym. Ważna też jest obrzędowość, inna dla każdej grupy, bowiem każda z nich ma swoje stroje, znaki i symbole wpisane w pewną umowną rzeczywistość (np. Indian, Prasłowian, Wikingów czy Hobbitów). Kapelan Przymierza Rodzin przyjeżdża na obóz, by odprawić mszę polową. Odmawiana jest modlitwa poranna i wieczorna, a także modlitwa przed i po posiłkach. Poza tym prowadzony jest program religijny dostosowany do wieku i stażu grupy.

Podczas zimowych obozów dzieci spędzają ze sobą tydzień lub dwa tygodnie w górach, gdzie uczą się jeździć na nartach. Również tam proponnujemy kontynuację obrzędowości i programy religijne.

Wychowawcy 

Dzięki posiadaniu w swoich szeregach młodych zaangażowanych ludzi szczycimy się doskonałą kadrą wychowawców – wolontariuszy. Przez cały rok prowadzą oni z wielkim oddaniem grupy i wyjeżdżają z nimi na obozy. Wspierają ich Koordynatorzy Grup Dziecięcych i Młodzieżowych w Ośrodkach oraz Zespół ds. Młodzieży, będący częścią Zarzadu Przymierza Rodzin.

Wsparcie to: m. in. letnie kursy dla pełnoletnich wychowawców i pomcników wychowawców – licealistów, a poza tym obozy formacyjne, seminaria tematyczne i szkolenia.

Dla wychowawców dużym przeżyciem jest możliwość przyjęcia Krzyża Przymierza Rodzin na zakończenie trzydniowych rekolekcji w Święto Chrystusa Króla.

Najlepsi, najbardziej zaangażowani wychowawcy mogą otrzymać nagrodę Wybitnego Wychowawcy Przymierza. Kapituła tej nagrody przyznaje znaczki srebrne i złote WWP.

Rodziny i Rodzice

Duże znaczenie ma także udział rodziców w życiu grup. Nie ogranicza się on do pomocy podczas obozów, ale przejawia się uczestnictwem całych rodzin w mszach świętych w parafiach, w prelekcjach o charakterze formacyjnym lub o tematyce rodzinnej, w uczestnictwie w opłatkach ośrodkowych.

Tak jak wychowawcy przyjmują Krzyż podczas swoich rekolekcji, także rodzice mogą go przyjąć podczas Mszy Św. kończącej, odbywającą się co roku w czerwcu, pieszą pielgrzymkę do Miedniewic – największe obok spotkania opłatkowego wydarzenie Przymierza Rodzin.

Pod koniec sierpnia każdego roku organizowany jest obóz formacyjny dla rodzin, podczas którego uczestnicy łączą odpoczynek z rozwojem duchowym.