Krzyż Przymierza Rodzin

Krzyż Przymierza Rodzin

Warto, abyśmy wszyscy wiedzieli dlaczego w ogóle przyjmujemy Krzyż i co on oznacza. Z pomocą przychodzi tu archiwalny tekst przewodni dla przyjmujących Krzyże Przymierza w Święto Chrystusa Króla, w którym czytamy:

Krzyż przyjmowany w dniu Chrystusa Króla jest widomym znakiem świadomego opowiedzenia się za Chrystusem, gotowości do realizacji Ewangelii w życiu codziennym. Jest znakiem przynależności do Przymierza, podjęcia aktywnej służby Bogu, Ojczyźnie, bliźniemu.

i dalej:

Decyzja o złożeniu wyznania [które stanowiło wtedy część uroczystości] i przyjęcia Krzyża jest osobistą decyzją każdego wychowawcy, pomocnika wychowawcy lub członka grupy licealnej. Decyzję tę mogą podejmować młodzi ludzie, których postawa i działalność świadczą o ich dojrzałym wyborze, o zgodności czynów ze słowami.

Dokument kończy się adnotacją:

Listę [przyjmujących Krzyż] ustala koordynator ośrodka w porozumieniu z duszpasterzem i przedkłada ją w sekretariacie P.R. do 10.10.1989 r. (termin nieprzekraczalny).

A więc, w duchu dawnych ustaleń, mamy tu do czynienia z decyzją dwustronną: pragnącego przyjąć Krzyż i włączyć się na serio w działalność i apostolstwo Przymierza, oraz osoby odpowiedzialnej, która musi rozpoznać, czy ta decyzja nie jest pochopna i czy przyjmujący jest w stanie sprostać przyjętym na siebie zobowiązaniom. A wspomóc odpowiedzialnego powinien w tym jeszcze kapelan ośrodka.

Nie może być mowy o przyjmowaniu dla towarzystwa, bo inni mają Krzyż a ja nie, bo tak wypada. Ten, kto przyjmuje Krzyż, jest jak rycerz wyruszający na krucjatę: wie, że droga jest daleka, że nie będzie łatwo, ale ma też świadomość, że niepodjęcie wyzwania i pozostanie w domu będzie skazaniem się na nijakość, letniość i nudę. Wie też, że potem nie będzie mógł zbyt łatwo zrezygnować, bo sprawi zawód współtowarzyszom, tym, którzy z nim przyjmują Krzyż i tym, którzy go na tej drodze poprzedzali i z radością przyjęli do swego grona – krzyżowców.

Właśnie po to, aby każdy mógł przemyśleć i zrozumieć sens przyjęcia Krzyża, nie ogólnie, ale jako swojego własnego powołania do służby, organizowane są rekolekcje przed uroczystością. A spotkanie po uroczystości – na którym powinni być bliscy przyjmujących, a także ci którzy już przyjęli Krzyż i ci którzy go dopiero być może przyjmą – jest po to, aby umocnić każdego nowego krzyżowca w podjętym wyborze.