Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin

Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego z siedzibą przy ul.
Racławickiej 14 w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy ważne dokumenty.

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI

a) Zasady współpracy pomiędzy dyrektorem szkoły Przymierza Rodzin, a organem prowadzącym

b) statut Stowarzyszenia Przymierza Rodzin

c) regulamin wynagradzania w Szkole Podstawowej nr 2

d) profil absolwenta

e) pożądany profil dyrektora

f) katolickość Szkoły Podstawowej nr 2

g) program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2

h) Statut Szkoły Podstawowej nr2

i) Bilans i RZiS SP nr2