Historia

Historia

Kalendarium Przymierza Rodzin

1956 – Powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej jako jedynej legalnej świeckiej instytucji niezależnej od władz państwowych. Członkowie warszawskiego KIK-u chcieli, aby ich dzieci wyznawały te wartości, które były dla nich ważne: wiarę chrześcijańską, szcunek i miłość do ojczyzny oraz poszanowanie prawa. Organizowano wspólne rodzinne wyjazdy, które przekształciły się w letnie i zimowe obozy Sekcji Rodzin.

1982 – Inicjatywa tworzenia podobnych grup poza warszawskim KIK-iem przy parafiach

1983 – Pojawienie się oficjalnej nazwy Przymierze Rodzin. Pierwsze Terenowe Ośrodki powstały przy parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie działał bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko, w Warszawie – Falenicy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

1989 – Nabycie i rozbudowa Domu Przymierza Rodzin im. Stefana Korbońskiego w Podkowie Leśnej

        – rozpoczęcie szkolenia wychowawców Przymierza w Tobołowie, a potem w Wąpiersku

1990 – Rejestracja Stowarzyszenia

1991 – prowadzenie miasteczka namiotowego podczas Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie

1993 – Podjęcie uchwały (przez Walne Zebranie) o budowie Szkoły na warszawskim Ursynowie

1996 – Przyjęcie za patrona Sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego

        – Rozpoczęcie działalności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin w Garwolinie

1997 – Rozpoczęcie działalności Szkoły im. Jana Pawła II na warszawskim Ursynowie

1999 – Beatyfikacja Edmunda Bojanowskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie

        – Przyznanie Przymierzu Rodzin nagrody Pro Publico Bono za najlepszą inicjatywę obywatelską X – lecia 1989 – 1999

2000 – Pielgrzymka młodzieży z Przymierza na Światowe Dni Młodzieży do Rzymu

2001 – Powstanie Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin

        – Rozpoczęcie działalności świetlicy środowiskowej w Rawie Mazowieckiej i Kutnie

2002 – Przejęcie przez Przymierze Rodzin szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców obecnie Szkoły Podstawoej i Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego

2003 – Powstanie Zespołu nr 3 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskich Bielanach

2004 – Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

        – Powstanie przedszkola Przymierza Rodzin w Warszawie

2006 – Otwarcie świetlicy środowiskowej w Warszawie – Ursusie

        – Rozpoczęcie działalności Gimnazjum w Garwolinie

2007 – Powołanie Klubu Malucha przy świetlicy w Warszawie – Ursusie

        – Objęcie patronatem świetlicy wiejskiej w Jeziórku k. Warszawy

2011 – Pielgrzymka młodzieży z Przymierza Rodzin na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu

        – Powstanie Klubu Integracji Rodzinno – Sąsiedzkiej w Warszawie – Ursusie

2013 – Obchody XXX – lecia Przymierza Rodzin – uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Kardynała Kazimierza Nycza

2015 – Przyznanie Izabeli Dzieduszyckiej tytułu Honorowej Przewodniczącej Przymierza 

2016 – Przeniesienie świetlicy środowiskowej w Warszawie Ursusie do nowego lokalu

Odeszli do Pana członkowie władz Przymierza Rodzin, dobrodzieje, księża i pracownicy:

– Izabela Dzieduszycka – założycielka Przymierza Rodzin, pierwsza Przewodnicząca Przymierza Rodzin i Honorowa Przewodnicząca Przymierza Rodzin

– Adam Pietrzak – współzałożyciel Przymierza Rodzin, wieloletni wiceprzewodniczący i odpowiedzialny za formację religijną w Przymierzu Rodzin

– Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz SJ – wieloletni moderator Przymierza Rodzin

– ks. Jerzy Chowańczak – pierwszy moderator Przymierza Rodzin

– Elżbieta Rufener – Sapieha – długoletnia dobrodziejka wspierająca finansowo PR

– Janina Słomińska – współzałożycielka PR i wieloletni członek Zarządu

– Ryszard Walendzik – wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Ewa Szlubowska – wieloletni członek Zarządu

– ks. Stanisław Maksymowicz – proboszcz parafii w Garwolinie

– ks. Mieczysław Iwanicki – proboszcz parafii w Rawie Mazowieckiej

– O. Mariusz Ratajczyk CT – proboszcz parafii w Białołęce

– Barbara Grala – wieloletnia pracownica sekretariatu

– Zdzisława Geppert – współzałożyciel PR 

– Bogusław Bojanowski – członek pierwszego Zarządu, który podjął się budowy szkoły

– Hanna Łączyńska – wieloletnia Dyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II, pełnomocnik Zarządu ds. szkół, członek Zarządu