Prezydium Zarządu

Prezydium Zarządu

Przewodnicząca: Marta Bejnar-Bejnarowicz 
Wiceprzewodnicząca: Maria Ossolińska 
Wiceprzewodniczący: Jacek Jonak 
Sekretarz: Magdalena Kiełczewska  
Skarbnik: Marcin Gromnicki
Członek: Marianna Otmianowska
Członek: Artur Kobyliński