Struktura i władze

Struktura i władze

Struktura

Strukturę Stowarzyszenia określa Statut.

Podstawowymi jednostkami Przymierza Rodzin są Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin.

Władze

1. Walne Zebranie Delegatów

2. Zarząd Stowarzyszenia, którego Przewodniczącą jest Magdalena Kiełczewska.

3. Komisja Rewizyjna, której Przewodniczącym jest Wojciech Rzewuski.

Na Zebranie Delegatów wybierani są przedstawiciele spośród członków Przymierza Rodzin.

Członkowie Przymierza Rodzin dzielą się na:

a) rzeczywistych,

b) uczestników,

c) wspierających,

d) honorowych.

Zarząd Przymierza wybiera spośród siebie:

a) Prezydium w skład, którego wchodzą wybrani przez Zarząd: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik dwóch członków Zarządu oraz asystent kościelny zatwierdzony przez biskupa ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej.,

b) Zespoły tematyczne, których zakres działalności oraz strukturę określa  Zarząd Przymierza.

W obecnej kadencji Zarządu działają następujące Zespoły:

a) ds. TOPRów

b) ds. Świetlic

c) ds. Szkół

d) ds. Finansów

e) ds. Komunikacji

Załączone pliki