Członkowie honorowi

Członkowie honorowi

Członkowie Honorowi Przymierza Rodzin

2007

 • Elżbieta Rufener-Sapieha ✝
 • Janina Słomińska ✝
 • Zula Wielowieyska ✝
 • Teresa Janota
 • Elżbieta Głombiowska ✝
 • Stanisława Głowacka ✝
 • Piotr Grodecki ✝
 • Krystyna Kijowska ✝
 • Jerzy Kijowski
 • Jerzy Kinowski
 • Joanna Lewandowska
 • Anna Łoskot
 • Krzysztof Łoskot
 • Ewa Morstin
 • Tomasz Ochinowski
 • Janina Olszewska
 • Halina Pachocka
 • Krzysztof Perycz
 • Monika Sawicka
 • Dariusz Siudy
 • Elżbieta Starowieyska ✝
 • Zofia Swojak
 • Teresa Szadkowska ✝
 • Stanisław Wielowieyski ✝
 • Piotr Wojciechowski
 • Tadeusz Wójcik
 • Agnieszka Żurek

2008

 • Krystyna Dowbór
 • Stanisław Sławiński
 • ks. Paweł Gwiazda
 • Wojciech Fabianowski
 • Andrzej Skorupski
 • Leopold Wachowicz ✝
 • Kazimierz Piotrowski
 • Grzegorz Białek
 • Barbara Białek
 • Anna Nassalska
 • Alicja Kabala
 • Małgorzata Łuszczynna
 • Maria Stelmaszyńska
 • Teresa Kulesza

2009

 • s. Alicja Wojtanowska
 • s. Ruth Wronka
 • o. Mirosław Paciuszkiewicz ✝
 • ks. Andrzej Banasiuk
 • ks. Marek Danielewski
 • ks. Stanisław Dobkowski
 • ks. Dariusz Gocłowski
 • ks. Janusz Godzisz
 • ks. Mieczysław Iwanicki ✝
 • ks. Andrzej Juńczyk
 • ks. Marek Kiliszek
 • ks. Stefan Kośnik ✝
 • ks. Tomasz Król ✝
 • ks. Stanisław Łada
 • ks. Bronisław Piasecki ✝
 • ks. Stanisław Pisarek
 • ks. Jan Sikorski
 • ks. Krzysztof Woźniak
 • ks. Adam Zelga
 • ks. Marcin Żurek
 • Marta Jasińska
 • Wiesława Jasińska ✝
 • Anna Jończyk
 • Anna Komorowska
 • Bronisław Komorowski
 • Barbara Kowalska
 • Tadeusz Kowalski
 • Andrzej Kubasiewicz
 • Waldemar Kuk
 • Ewa Kunkel ✝
 • Robert Kunkel
 • Jerzy Makała
 • Przemysław Przybysz
 • Barbara Senatorska ✝
 • Maciej Senatorski
 • Jacek Waksmundzki
 • Teresa Wylazłowska
 • Elżbieta Zanussi
 • Krzysztof Zanussi
 • Jolanta Zbyszewska
 • Teresa Zieja
 • Małgorzata Żak
 • Zbigniew Żak

2010

 • Renata Namysłowska
 • Teresa Jaworowska
 • Piotr Jackowski
 • Wojciech Bazarnik
 • Michał Kruś
 • Wojciech Rzewuski

2011

 • ks. Józef Górzyński
 • ks. Jozef Hass
 • Iwona Grzywalska
 • Mirosław Grzywalski
 • Dariusz Wierzchucki

2012

 • Marek Jagielski
 • Janusz Pieczerak
 • Andrzej Urmański

2013

 • Maja Komorowska
 • Teresa Pietrzak ✝
 • Iwona Wiśniewska
 • Józef Szlubowski ✝
 • Franciszek Witkowski

2014

 • Maria Płotczyk

2015

 • Peter Jeremias

2016

 • Hanna Rembertowicz
 • Bronisława Ginter
 • Jerzy Ginter ✝
 • Krzysztof Ziołkowski

2017

 • Wanda Urmańska
 • Marie – Astrid Masserey
 • Narcisse Masserey

2020

 • Hanna Jastrzębska
 • Teresa Krynicka
 • Edward Ratyński
 • Władysława Szarejko
 • Anna Wieleżyńska

2021

 • Agnieszka Mitura

2022

 • Goga Chełkowska
 • Anna Wagner-Findeisen
 • Maria Dzieduszycka
 • Maria Korolec
 • Ludwika Borawska-Szymborska
 • Janusz Kraszewski
 • Justyna Kraszewska