Pielgrzymka do Miedniewic

Pielgrzymka do Miedniewic

Drodzy Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin!
Zapraszamy wszystkich członków Przymierza Rodzin, społeczność szkół i świetlic oraz sympatyków
na Pielgrzymkę Przymierza Rodzin, która odbędzie się w niedzielę 12 czerwca 2021 r.
Po kilku latach przerwy wracamy do pielgrzymki zakończonej Mszą św. Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w
Miedniewicach.
http://www.miedniewice.franciszkanie-warszawa.pl/
Tradycja pielgrzymowania Przymierza Rodzin do Miedniewic datuje się od 1988 roku. W roku poprzedzającym
obchody 40-lecia Przymierza Rodzin chcemy wrócić na pielgrzymi szlak.
Ofiarujmy nasz trud pielgrzymowania w intencji pokoju na Ukrainie oraz w Polsce.
Spotykamy się w Miedniewicach o godz. 9:00, ruszamy z parkingu w trasę o długości ok. 12 km, wracamy na Mszę
św. o godz. 13:00

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem Pielgrzymki: