Sienkiewiczowski konkurs literacko – plastyczny

Sienkiewiczowski konkurs literacko – plastyczny

Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach: ilustracji do dzieł Henryka Sienkiewicza oraz krótkiej formy literackiej (max. 1 strona A4, bądź 1800 znaków) inspirowanej twórczością naszego noblisty.

Trzecią kategorią konkursową są ”duety”. Proponujemy rodzinne czytanie Sienkiewicza. Zachęcamy rodziny do przygotowania krótkich 3-minutowych fragmentów z książek Sienkiewicza i odczytania ich w duetach rodzice – dziecko podczas pikniku 18 września. Wszystkie wystąpienia nagradzamy upominkami.

Na przygotowanie prac mają Państwo czas od 1 lipca do 5 września. Do tego dnia można dostarczać do nas prace w trzech kategoriach wiekowych (6–12 lat, 13–18 lat i powyżej 18 lat) oraz w dwóch kategoriach tematycznych. Prace można przynosić osobiście do sekretariatów szkół po rozpoczęciu roku szkolnego albo do sekretariatu stowarzyszenia na ulicę Nowogrodzką 51.

Nazwiska zwycięzców kategorii 1 i 2 zostaną ogłoszone podczas pikniku, a „dzieła” wydrukowane w formie książek  i zlicytowane na rzecz Przymierza Rodzin.

Zachęcamy do udziału!