Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Przymierze Rodzin,

W sobotę 26 września 2020 roku spotkamy się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Programowym naszego Stowarzyszenia.

W związku z ciągle jeszcze trwającą pandemią Prezydium Zarządu SPR postanowiło, że WZ odbędzie się w hali sportowej w szkole PR na Ursynowie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Msza święta dla uczestników zebrania rozpocznie się o godzinie 9.30 w hali sportowej.

Początek obrad w pierwszym terminie nastąpi o godzinie 10.30 lub – w przypadku braku kworum – w drugim terminie o godzinie 10.45.

Przypominam, że zgodnie z przepisami spoczywa na Stowarzyszeniu obowiązek złożonego zatwierdzonego przez Walne Zebranie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Termin zatwierdzenia mija 30 września 2020 – do tego czasu musi odbyć się WZ. Ze względu na obowiązujące przepisy aktywny udział w Walnym Zebraniu mogą brać jedynie osoby fizycznie obecne podczas WZ w Szkole PR na Ursynowie.

Pragnę Państwa poinformować o pewnych zmianach i zasadach, które będą obowiązywały podczas Walnego Zebrania.

Organizacja Walnego Zebrania

  1. Wejście do Szkoły PR na ul. Grzegorzewskiej 10 będzie otwarte od strony boiska.
  2. Po wejściu do szkoły, w holu, będzie rozstawionych kilka stolików, gdzie będzie można podpisać listę obecności, odebrać mandat,  wpłacić zaległą składkę członkowską (zalecamy wpłacanie na konto przed zebraniem). Będzie wyłożonych także do wglądu kilka egzemplarzy sprawozdań.
  3. Będą dostępne wieszaki na ubrania.
  4. Recepcja będzie otwarta w godzinach 9.00 – 11.00.
  5. W holu i w hali sportowej dostępne będą środki higieniczne do dezynfekcji rąk.
  6. Prosimy o zabranie własnych długopisów, noszenie maseczek i/lub przyłbic przez cały czas trwania Walnego Zebrania oraz o zachowanie dystansu społecznego.
  7. Miejsca do siedzenia będą dostępne zarówno w hali sportowej jak i na antresoli.
  8. W tym roku nie planujemy posiłku – jedynie dostępna będzie woda w butelkach oraz zapakowany batonik.
  9. Został zmodyfikowany porządek obrad WZ – zmieniły się długości poszczególnych punktów – skrócona została część sprawozdawcza. Wszystkie sprawozdania są z wyprzedzeniem wysłane do Państwa – bardzo prosimy o zapoznanie się ze sprawozdaniami. W trakcie zebrania nie będzie prezentacji sprawozdań, a jedynie krótkie wystąpienia Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia. Szczegóły w załączniku.
  10. Uprzejmie proszę o zgłoszenie na adres mailowy sekretariatu: sekretariat@przymierze.org.pl informacji o obecności i ewentualnej nieobecności na Walnym Sprawozdawczo – Programowym Zebraniu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. Informacja ta pozwoli lepiej przygotować Zebranie.

Warszawa 23.06.2020

 DO: Członków Przymierza Rodzin

            Zarząd Przymierza Rodzin zwołuje na dzień 26 września 2020 roku na godz. 10.30 (w pierwszym terminie) Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Członków Przymierza Rodzin. Drugi termin wyznaczamy na godz. 10.45.

Zebranie odbędzie się w Szkole Przymierza Rodzin na Ursynowie przy ul. Grzegorzewskiej 10.

UWAGA: Przed Walnym Zebraniem zostanie odprawiona Msza Święta o godz. 9.30 – po zakończeniu Mszy Świętej rozpoczniemy obrady.

Porządek obrad

10.30      1. Otwarcie zebrania (powitanie, modlitwa).

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

               4. Przyjęcie porządku dziennego Zebrania.  

10.50      5. Omówienie proponowanego Regulaminu Walnego Zebrania i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania

11.50      6. Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia:

–  merytoryczne – Sekretarza

 12.10                    – finansowe – Skarbnika

 12.30     7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 13.00     8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 13.20     9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu łącznego sprawozdania

                              finansowego Przymierza Rodzin

 13.30    10. Przyjęcie w poczet członków honorowych zgłoszonych osób

 13.45    11. Wolne wnioski

 14.00    12. Zakończenie zebrania.

Godziny poszczególnych punktów zmodyfikowane 13 września 2020 z powodu trwającej pandemii.

                                                                          Przewodnicząca Zarządu

Maria Magdalena Kiełczewska