Wizyta przedstawiciela Przymierza Rodzin w Jazłowcu

Wizyta przedstawiciela Przymierza Rodzin w Jazłowcu

Pod koniec lipca przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia Marcin Gromnicki odwiedził klasztor Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu na Ukrainie.

Dostarczywszy pomoc od Przymierza w postaci m. in. paliwa do samochodów oraz pieniędzy zebranych przez naszych darczyńców nasz przedstawiciel mógł obserwować, z jakim pożytkiem Siostry wykorzystują środki zebrane przez nas w ramach zbiórki. W klasztorze mieści się obecnie ośrodek dla uchodźców dotkniętych wojną oraz działający jak dotąd punkt pomocy potrzebującym z okolicy. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej zbiórki!

Marcin Gromnicki wziął również udział w spotkaniu z delegacją administracji państwowej i samorządowej, przybyłą w celu dokonania oceny zasadności przekazania Zgromadzeniu prawego skrzydła pałacu, do niedawna użytkowanego jako sanatorium, a obecnie zaniedbanego i wymagającego generalnego remontu. Swoim doświadczeniem starał się wesprzeć Siostry w rozmowach i uzyskaniu korzystnej decyzji. Delegacja bardzo pozytywnie oceniła pracę Zgromadzenia, zarówno w okresie przed jak i w trakcie obecnej wojny oraz zapowiedziała przekazanie pozytywnej opinii Ministerstwu Kultury Ukrainy, które podejmie ostateczne decyzje. Pozwoliłyby one przywrócić stan sprzed 1939 r. (czyli uzyskać dysponowanie przez Siostry całą przestrzenią domu) oraz jeszcze bardziej poszerzyć zakres niesionej pomocy – zarówno uchodźcom, jak i społeczności lokalnej. Niech tak właśnie rozwija się przyjaźń polsko-ukraińska.

Zachęcamy do wysłuchania słów Siostry Julii – Niepokalanki z Jazłowca – skierowanych do społeczności Przymierza Rodzin.