Zakończenie projektu Przymierze Kultury ze środków MKDiS

Zakończenie projektu Przymierze Kultury ze środków MKDiS

31 grudnia 2020 Stowarzyszenie Przymierze Rodzin zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. pn.: PRZYMIERZE KULTURY: Modernizacja i wyposażenie budynku na cele działalności kulturalnej Stowarzyszenia Przymierze Rodzin (Umowa nr 01872/20/DEK). W ramach projektu powstał amfiteatr oraz zakupione i zamontowane zostało oświetlenie, sprzęt audio- video oraz nagłośnienie w auli wielofunkcyjnej, budynku Stowarzyszenia Przymierze Rodzin na ulicy Racławickiej 14 w Warszawie. Z niecierpliwością oczekujemy na moment, kiedy skończy się stan epidemii i będziemy mogli wykorzystywać aulę i amfiteatr do organizacji wydarzeń kulturalnych – koncertów, wydarzeń teatralnych oraz pokazów filmowych.