1,5% podatku dla Przymierza Rodzin

1,5% podatku dla Przymierza Rodzin

1,5% podatku dochodowego, przekazanego Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin, pozwoli nam na rozwój ważnych dzieł i inicjatyw. Co udało się już zrobić? Jakie działania przed nami?

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, jako organizacja pożytku publicznego, wiele zawdzięcza
darowiznom oraz grantom. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy wspierają nasze dzieła i
inicjatywy możemy nieustannie się rozwijać.
Początek roku to czas, kiedy można wesprzeć nas bez narażania domowego budżetu –
przekazując 1,5% podatku dochodowego wpisując nr KRS 0000091879.

Co udało nam się ostatnio zrobić?


Miniony rok obfitował w wydarzenia ważne dla Kościoła, świata i naszego Stowarzyszenia.

Dzięki Państwa 1,5% podatku mogliśmy ufundować liczne stypendia dla dzieci
uczących się w naszych szkołach, w tym dla dzieci z objętej wojną Ukrainy. Stypendia
pozwoliły dzieciom z polskich rodzin, dotkniętych trudnościami finansowymi,
kontynuować naukę w przyjaznym środowisku Przymierza, a dzieciom ukraińskim
zapewniły rozwój i naukę w miejscu, w którym są akceptowane i bezpieczne.

1,5% dla Przymierza Rodzin


Pozyskane fundusze okazały się kluczowe dla kontynuowania dwóch ważnych
remontów – DOMU w Podkowie Leśnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Przymierza Rodzin
.


Pozwoliły również na rozwój świetlic środowiskowych oraz wsparcie takich wydarzeń,
jak Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, w których uczestniczyła młodzież naszego
Stowarzyszenia.

1,5% dla Przymierza Rodzin


Dziękujemy za Państwa zaufanie, które okazali Państwo przekazując nam 1,5% swojego
podatku. Rozliczenie za rok 2022 dało nam w 2023 kwotę 345 076,60 zł, w tym ok. 69 000 zł na cele statutowe i ok. 276 000 zł na cele imienne.

Co przed nami?


Czterdziestolecie Przymierza Rodzin pokazało, że misja Stowarzyszenia jest wciąż aktualna,
a nasze Dzieła potrzebne dzieciom, młodzieży i rodzinom. Starając się nieustannie reagować
na wyzwania, które niesie współczesność, kontynuujemy rozwój kluczowych dla nas
inicjatyw.


Wciąż trwa remont DOMU w Podkowie Leśnej – DOMU, który przez lata służył wszystkim
członkom Stowarzyszenia – od dzieci z Terenowych Ośrodków i świetlic środowiskowych,
przez naszych uczniów, aż po nauczycieli, rodziców i seniorów. Był miejscem odpoczynku,
refleksji oraz ważnych spotkań i decyzji – był naszym wspólnym DOMEM. Dobra komunikacja
z Warszawą, piękny ogród i spokojne otoczenie czyniły go miejscem częstych, radosnych
spotkań. Niestety, dziś korzystanie z niego jest niemożliwe bez generalnego remontu, który
trwa od ponad roku. Ten DOM znów może żyć, z nami i dla nas! To jednak nie koniec tegorocznych wyzwań.


Pracując z dziećmi i młodzieżą zauważyliśmy palącą potrzebę zapewnienia naszym
podopiecznym fachowej opieki psychologicznej. Przy placu Konfederacji na warszawskich
Bielanach powstaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przymierza Rodzin, która służyć
będzie nie tylko najmłodszym, lecz także ich rodzicom i nauczycielom. Pomocy będą mogli szukać w jej progach wszyscy – nie tylko osoby związane z naszym Stowarzyszeniem.
Docelowo, w poradni, działać będzie pięć gabinetów, w których specjaliści: terapeuci,
psychoterapeuci, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy oraz psychiatra będą pracować z
dziećmi i młodzieżą. Obecnie w lokalu Poradni trwają intensywne prace remontowe.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przymierza Rodzin


1,5% podatku dochodowego to realna forma wsparcia finansowego naszych licznych dzieł,
która jednocześnie nie naraża darczyńców na dodatkowe koszty.
To dzięki Państwa życzliwości możemy wciąż rozwijać, między innymi, działające w
Warszawie, Kutnie i Rawie Mazowieckiej świetlice środowiskowe, które – krzewiąc idee bł.
Edmunda Bojanowskiego – wspierają rozwój, edukację i zainteresowania dzieci, a także
prowadzą liczne warsztaty dla rodziców.

Dziękujemy!


Dziękujemy wszystkim, którzy decydują się na jakąkolwiek z form wsparcia naszych Dzieł.
To dzięki Państwa życzliwości, hojności i zaufaniu rozwijamy się już od czterdziestu lat, nie
zwalniając tempa w niesieniu pomocy rodzinom.
Prosimy Państwa o przekazywanie 1,5% podatku podając nr KRS 0000091879, opcjonalnie
dopisując cel szczegółowy, np. DOM w Podkowie Leśnej, Poradnia P-P, TOPR, KIRS, właściwa
szkoła czy świetlica, etc.


Prosimy także o podawanie dalej wiadomości o potrzebach Przymierza Rodzin i naszego nr KRS 0000091879 wszystkim, którzy
pragną wspierać rozwój naszych dzieł.