Co się wydarzyło w ostatnim czasie

Co się wydarzyło w ostatnim czasie

Warszawa, dn. 30.04.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

W ciągu ostatnich kilku tygodni realia, w jakich przyszło nam funkcjonować, mocno się zmieniły i wymusiły w wielu instytucjach, w tym również w Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin, zmianę swojej dotychczasowej formy działalności lub ograniczyły zakres ich działania. Tym bardziej chcielibyśmy z Państwem podzielić się dobrymi wiadomościami, jakie w ostatnim czasie stały się udziałem naszego Stowarzyszenia. Zaczniemy od informacji związanych z rozbudową szkoły na Mokotowie, gdyż w tej sprawie najwięcej się wydarzyło.

  • Rozbudowa szkoły na Mokotowie 

Wydaje się niewiarygodne to wszystko, co w krótkim czasie wydarzyło się w sprawach związanym z rozbudową. W jednym tygodniu, i to w dodatku przedświątecznym, uzyskaliśmy pożyczki na kwotę 1 mln. zł, pozwalające opłacić bieżące faktury z przebudowy, co umożliwiło wykazanie się przed bankiem Santander wymaganym przez nich wkładem własnym. To był jeden z kilkunastu warunków, nad którymi od kilku miesięcy pracowało wiele osób, w większości czyniąc to nieodpłatnie i poświęcając na to swój prywatny czas.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy długo wyczekiwaną informację od opiekuna z banku Santander, że możemy rozpocząć uruchamianie kredytu, które będzie polegało na przedstawianiu do banku faktur wystawionych przez Głównego Wykonawcę i bank będzie je opłacał. W minionym tygodniu zostały złożone do banku za pośrednictwem bankowości elektronicznej wymagane dokumenty do uruchomienia kredytowania.

Następna wspaniała wiadomość doszła do nas od jednego z członków zarządu – Janka Kowalskiego (zajmującego się między innymi współpracą z instytucjami i urzędami administracji państwowej), który przekazał nam informację, że Ministerstwo Kultury uznało nasze odwołanie w sprawie przyznania nam 480 tysięcy złotych na: „Modernizację i wyposażenie budynku na cele działalności kulturalnej Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.” Dotyczy to szkoły na Mokotowie.

Tego samego dnia dostaliśmy informację od pani z TISE, że umowa na kolejną pożyczkę będzie do podpisania w najbliższą środę na kwotę 500 tys. zł przy jeszcze niższym oprocentowaniu niż były udzielane wcześniejsze pożyczki. I tak się stało –  w środę podpisaliśmy umowę na te niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu przebudowy środki finansowe.

W tygodniach przedświątecznych wiele osób zaangażowanych w przebudowę poświęciło swój czas na ustalenia związane z montażem okien i parapetów. Efekty można zobaczyć na stronie budowy ( http://www.rozbudowaszkoly.pl/  ). Na zdjęciach widać już etap wstawiania okien. 

  • Konkurs na dyrektora na Ursynowie

Niestety czas pandemii uniemożliwił nam przeprowadzenie do końca konkursu na dyrektora w Szkole Podstawowej na Ursynowie.

Na skutek Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. wprowadzono zasadę, że organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r.

Wobec tego Prezydium skierowało do p. dyr. Pawła Głowackiego pytanie z prośbą, o wyrażenie zgody na kontynuowanie swojej misji jeszcze przez rok. W pierwszym możliwym terminie zostanie ogłoszony konkurs i wyłoniony nowy dyrektor. Pan Paweł Głowacki po rozważeniu, zgodził się na naszą propozycję. Dzięki temu szkoła będzie bezpiecznie i stabilnie funkcjonować w tak nietypowym i nieprzewidywalnym czasie.

  • Podziękowanie dla nauczycieli

W czasie epidemii, kiedy wydawałoby się, że wszystko zamarło, wiele osób pracuje jeszcze intensywniej.

W sposób szczególny trzeba wspomnieć o nauczycielach, którzy w krótkim czasie i bardzo sprawnie zmienili formy nauczania, co nie było łatwym zadaniem. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie sprawnie podjęli to wyzwanie. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom naszych Szkół za ich wytężoną pracę i nauczanie on-line.

  • Działalność grup PR oraz TOPRów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną pielgrzymkę Stowarzyszenia, której celem w tym roku miało być Sanktuarium w Szymanowie. Mamy nadzieję odbyć ją wspólnie w przyszłym roku. Przynajmniej do 14 czerwca kontynuujemy działalność grup PR w zmienionej formule, tzn. zachęcamy do spotkań wirtualnych, które jeszcze bardziej pobudzają kreatywność, a są naszym dzieciom i młodzieży niezwykle potrzebne. Według dzisiejszego stanu wiedzy, nie ma możliwości organizowania obozów letnich, nie mamy jednak jednoznacznej opinii kuratorium w tej sprawie. Jeśli pojawią się formalne możliwości zorganizowania obozów, niezwłocznie będziemy o takim fakcie informować. Uwrażliwiamy i zachęcamy członków Stowarzyszenia na wszelkie możliwości pomocy i wsparcia osobom potrzebującym: seniorom, niepełnosprawnym, osobom samotnym. Czasami potrzebny jest chociażby kontakt telefoniczny.

  • Zaangażowanie w dzieła miłosierdzia

W tym trudnym czasie ważne jest nasze zaangażowanie w dzieła miłosierdzia. Przymierze Rodzin zostało partnerem projektu „Wspólnoty pomocy”, popieranego przez kardynała Kazimierza Nycza. Został wystosowany list do członków i sympatyków Stowarzyszenia, a także uczniów i absolwentów ze wskazaniem na włączenie się w pomoc charytatywną, szczególnie skierowaną do seniorów w parafiach zamieszkania. Wydaje się, że działalność naszych grup powinna teraz szczególnie koncentrować się na pomocy w dziełach parafialnych.

  • Nowa strona internetowa

Pracujemy także (tu szczególne podziękowania dla Marianny Otmianowskiej) nad powstaniem nowej strony internetowej Przymierza Rodzin. Głównym celem jest poprawa jej użyteczności, ale również dostosowanie jej do otwierania na urządzeniach mobilnych takich jak np. smartfony czy tablety.

  • Codzienność

Wiosna to dla organizacji czas podsumowań i przekazywania obowiązkowych raportów wynikających z charakteru działalności. Stowarzyszenie również taki obowiązek realizuje w postaci m.in. sprawozdań finansowego, merytorycznego i GUS. Jednak, aby ten obowiązek zrealizować część z tych sprawozdań musi zostać poddana badaniu przez Biegłego Rewidenta oraz zatwierdzona stosownymi podpisami elektronicznymi a następnie zostać zatwierdzona przez Walne Zebranie. W związku z wyjątkową sytuacją, jaką mamy w tym roku terminy podpisywania sprawozdań zostały wydłużone do 30 czerwca, a Walne Zebranie powinno się odbyć przed 30 września. O konkretnych terminach będziemy informowali z wyprzedzeniem, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Trzeba podkreślić, że przebieg wszystkich procesów przebiega bez zakłóceń i pozwala mieć nadzieję na dotrzymanie wszystkich wymaganych terminów.

Warto przypomnieć, że wydłużono również krańcowy termin na rozliczenie podatku od osób fizycznych za 2019 do 31.05.2020r. i przy tej okazji chcielibyśmy przypomnieć prośbę o przekazanie 1% Państwa podatku od dochodu uzyskanego w 2019 roku na Stowarzyszenie Przymierze Rodzin co można uczynić podając w rozliczeniu nr KRS 0000091879.

  • Wdzięczność

Na koniec, pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność OPATRZNOŚCI BOŻEJ, której doświadczamy i którą zauważamy na każdym kroku codziennej naszej działalności, jak również przy rozwiązywaniu tak wielu trudnych spraw.

Staramy się ufać Bogu i codziennie zawierzać Jemu nas wszystkich i wszystkie nasze działania.

Prosimy o codzienną modlitwę w intencji naszego Stowarzyszenia.

Z serdecznymi pozdrowieniami

w imieniu Prezydium Zarządu

Marta Bejnar – Bejnarowicz