Konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 112 PR na Ursynowie

Konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 112 PR na Ursynowie

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia PR informuje o podjęciu uchwały ogłaszającej ponowne rozpoczęcie w dniu 3 lipca b. r. konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej PR nr  112 im. Jana Pawła II  na Ursynowie. Przypominamy, iż poprzedni konkurs został anulowany w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca b. r.

W związku z powyższym Prezydium powołało również komisję konkursową oraz zatwierdziło regulamin konkursu zawierający jego zasady i harmonogram, który znaleźć można na stronie www stowarzyszenia oraz na stronach szkół PR.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2020 r.

https://przymierze.org.plszkoly/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-sp-nr-3-pr/regulamin-konkursu/Regulamin konkursu wraz z jego harmonogramem jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Regulamin konkursu

 Magdalena Kiełczewska – Przewodnicząca  Zarządu