Obozy letnie grup dziecięcych i młodzieżowych

Obozy letnie grup dziecięcych i młodzieżowych

Podczas wakacji, pomimo pandemii, odbyło się 9 obozów grup dziecięcych i młodzieżowych. Był to ważny i wspaniały czas dla naszych grup. W związku z epidemią kadry grup zostały przeszkolone i wprowadzone w procedurę dotyczącą wyjazdów wakacyjnych.  Przygotowano odpowiednie dokumenty oraz środki ochrony osobistej dla uczestników. Zapewniono telefoniczny kontakt  dyżurnego lekarza konsultującego ew. przypadki zachorowań oraz dyżurny kontakt do przedstawiciela Zarządu. Szczęśliwie nie było konieczności skorzystania z tej pomocy.