List nowej Przewodniczącej Przymierza Rodzin

List nowej Przewodniczącej Przymierza Rodzin

Drodzy Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin!
W minioną sobotę, 19 czerwca 2021, odbyło się Walne Zebranie Członków Przymierza Rodzin, które wybrało nowe
władze Stowarzyszenia na 3-letnią kadencję.
23 czerwca 2021 nastąpiło ukonstytuowanie Zarządu, który wybrał nową Przewodniczącą i Prezydium.
Powołano także zespoły tematyczne.
W skład Prezydium weszli:
• Marta Bejnar-Bejnarowicz – Przewodnicząca Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
• Manina Ossolińska – Wiceprzewodnicząca
• Jacek Jonak – Wiceprzewodniczący
• Magdalena Kiełczewska – Sekretarz
• Marcin Gromnicki – Skarbnik
• Marianna Otmianowska – członek Prezydium
• Artur Kobyliński – członek Prezydium
• Ks. Jan Sikorski – Asystent Kościelny
Członkowie Zarządu niewchodzący w skład Prezydium:
• Krystyna Dzieduszycka-Rycerska
• Mirosława Galas
• Hanna Jastrzębska
• Karolina Kitzman
• Jan Kowalski
• Karol Kowalski
• Renata Mc Cabe-Kudła
• Małgorzata Zielińska
Powołano pięć zespołów tematycznych: ds. Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin, ds. Szkół, ds.
Świetlic, ds. Finansów i ds. Komunikacji oraz jednoosobowe stanowisko ds. organizacji imprez
i zbierania funduszy.

W planach jest powołanie ponadzarządowego zespołu formacyjno-programowego, do którego oprócz
członków Zarządu weszliby nasi duszpasterze i osoby, które chcą zaangażować się w tworzenie
programu formacyjno-intelektualnego Przymierza Rodzin.
Przed nami wiele pracy dla dobra i rozwoju środowiska Przymierza Rodzin. Głównymi zadaniami,
które stawia sobie Zarząd, są: poszerzanie naszego środowiska, kształcenie i pozyskiwanie nowych
wychowawców do grup przy parafiach, formacja religijna i łączenie środowiska TOPR-ów, Szkół
i Świetlic w ramach wspólnych projektów i wydarzeń. Temu wszystkiemu ma także służyć odnowiony
i przebudowany dom w Podkowie Leśnej.
Chcemy twórczo rozwijać dziedzictwo naszych Założycieli – pamiętając historię i korzenie naszego
środowiska, odczytywać znaki czasów i znajdować nasze miejsce w Kościele i Świecie, zgodnie
z powołaniem świeckich katolików.
Szanowni Państwo, pragnę bardzo podziękować za liczne przybycie na Walne Zebranie
i zaangażowanie w sprawy Przymierza Rodzin.
Dziękuję w imieniu wybranych osób za zaufanie, którym Państwo nas obdarzyli. Obiecuję, że
dołożymy wszelkich starań by sprostać wyzwaniom, które będą przed nami wyrastają. Liczę na
życzliwą współpracę ze wszystkimi, którzy tworzą nasze środowisko Przymierza Rodzin. Jestem
pewna, że uda się nam także podejmować konstruktywny dialog w sprawach trudnych.
Dziękuję wszystkim członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ich zaangażowanie
i trud, który włożyli w pracę dla innych zwłaszcza w trudnym czasie pandemii.
Szczególnie dziękuję Magdalenie Kiełczewskiej za poprowadzenie Przymierza Rodzin w tak
wymagającym czasie. Cieszę się, że w kolejnej kadencji będziemy nadal ściśle współpracowały.
Proszę wszystkich o modlitwę za zmarłych naszych Założycieli: Izabelę Dzieduszycką i Adama
Pietrzaka oraz zmarłych w tym roku członków Przymierza Rodzin: Hannę Łączyńską i Przemysława
Kiełczewskiego.
Za wstawiennictwem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego prośmy o wszelkie potrzebne łaski
dla Przymierza Rodzin. Niech czas urlopów i wakacji, obozów i spotkań, będzie dla wszystkich
okresem bezpiecznego, twórczego odpoczynku.
Z nadzieją,
Marta Bejnar-Bejnarowicz
Przewodnicząca Przymierza Rodzin