Nowe władze Przymierza Rodzin

Nowe władze Przymierza Rodzin

Prezydium Zarządu

Przewodnicząca: Marta Bejnar-Bejnarowicz 
Wiceprzewodnicząca: Maria Ossolińska 
Wiceprzewodniczący: Jacek Jonak 
Sekretarz: Magdalena Kiełczewska  
Skarbnik: Marcin Gromnicki
Członek: Marianna Otmianowska
Członek: Artur Kobyliński 

Zespoły Zarządu

ZESPÓŁ DS. TERENOWYCH OŚRODKÓW PRZYMIERZA RODZIN

Artur Kobyliński- przewodniczący

Karolina Kitzman

ZESPÓŁ DS. ŚWIETLIC

Maria Ossolińska

ZESPÓŁ DS. SZKÓŁ

Jacek Jonak – przewodniczący

Mirosława Piasecka – Galas

Małgorzata Zielińska

Krystyna Dzieduszycka – Rycerska

Karol Kowalski

Magdalena Kiełczewska

Marcin Gromnicki

ZESPÓŁ DS. FINANSÓW

Marcin Gromnicki – przewodniczący

Renata Mc Cabe – Kudła

ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI

Marianna Otmianowska – przewodnicząca

Krystyna Dzieduszycka – Rycerska

Karolina Kitzman

Jan Kowalski

ZESPÓŁ DS. ORGANIZACJI IMPREZ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

Hanna Czeranowska – Jastrzębska – współpracuje z zespołem ds. komunikacji

Komisja Rewizyjna

Robert Wieczorek – przewodniczący

Tadeusz Hofman

Grzegorz Kaniecki

Beata Koćmiel – Gregorczyk

Wojciech Rzewuski