XXVII Dobroczynna Aukcja Przymierza Rodzin im. profesora Michała Hilchena

XXVII Dobroczynna Aukcja Przymierza Rodzin im. profesora Michała Hilchena

Z wielką radością zawiadamiamy, że w niedzielę 20 czerwca 2021 r. odbędzie się XXVII Dobroczynna Aukcja Przymierza Rodzin im. profesora Michała Hilchena. Tym razem zapraszamy Państwa do Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.
Prace można oglądać od godz. 14.00, a aukcja rozpocznie się o godz. 16.00. Licytację poprowadzi pan Andrzej Piotrowski.
Mamy wielką nadzieję spotkać się z Państwem w historycznym miejscu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na cele statutowe Przymierza Rodzin w tym na utrzymanie świetlic środowiskowych Przymierza Rodzin.