Przymierze Kultury – projekt MKDNiS

Przymierze Kultury – projekt MKDNiS

W dniu  9 listopada 2020 Stowarzyszenie Przymierze Rodzin podpisało umowę na dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację na projektu pn.: PRZYMIERZE KULTURY: Modernizacja i wyposażenie budynku na cele działalności kulturalnej Stowarzyszenia Przymierze Rodzin (Umowa nr 01872/20/DEK). W ramach projektu ma powstać amfiteatr oraz zakupione i zamontowane ma zostać wyposażenie auli wielofunkcyjnej na działalność kulturalną w budynku Stowarzyszenia Przymierze Rodzin na ulicy Racławickiej 14 w Warszawie.