Stanowisko Zarządu PR w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko Zarządu PR w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Warszawa, 29 października 2020 r.

Szanowni Państwo, członkowie społeczności Przymierza Rodzin,
zaniepokojeni gwałtownością reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznającego, że aborcja z przyczyn eugenicznych jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, jako stowarzyszenie katolickie czujemy się zobowiązani zabrać głos w tej sprawie.
Szanujemy prawo każdego do oceny tego werdyktu zgodnie z jego sumieniem. Musimy jednak zwrócić uwagę na następujące kwestie:
− Kościół Katolicki naucza, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. Przerwanie ciąży zamierzone jako cel lub środek jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym.
− Ustanowienie prawnej ochrony życia poczętego i stosowne szczegóły regulacji leżą w kompetencji władz publicznych, przede wszystkim ustawodawcy. Pamiętamy, że już w orzeczeniu z 28 maja 1997 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż „Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie
prenatalnej, nie może być różnicowana.”
− Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego, obywatele powinni, na ile to możliwe, brać czynny udział w życiu publicznym. Uczestnictwo wszystkich – szczególnie katolików – w urzeczywistnianiu dobra wspólnego pociąga za sobą, jak każdy obowiązek etyczny, wciąż ponawiane nawrócenie.
− Wiele przesłanek wskazuje, że dobro dzieci nienarodzonych i ich matek, zamiast być wyłącznie przedmiotem roztropnej troski obywateli Rzeczypospolitej, po raz kolejny staje się w znacznej mierze paliwem do bieżących rozgrywek politycznych.
− Celem niezrozumiałego i bulwersującego ataku stał się Kościół katolicki, który nie może przecież uchylać się od głoszenia prawd Bożych, a także katolicy jako grupa społeczna.
Prosimy całą społeczność Przymierza Rodzin, abyśmy dawali świadectwo zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Pamiętajmy także, że tylko dyskusja toczona z szacunkiem dla rozmówcy może prowadzić do wypracowania zgodnego stanowiska lub choćby kompromisu, szczególnie w obszarze wartości, w oparciu o które chcemy żyć jako obywatele Rzeczypospolitej.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
Magdalena Kiełczewska – Przewodnicząca
Ks. Infułat Jan Sikorski – Asystent kościelny