Modlitwa w roku miłosierdzia

Modlitwa w roku miłosierdzia

W Roku Miłosierdzia, który zaczyna się już 8 grudnia, postanowiliśmy wprowadzić w Przymierzu Rodzin wspólną modlitwę.

Pragniemy, aby ogarnęła ona całe Przymierze Rodzin, a więc: ośrodki, szkoły i świetlice, a także członków Zarządu i innych członków PR.

W ten sposób włączamy się w modlitwę Kościoła powszechnego, głęboko wierząc, że to pomoże nam wszystkim w realizacji naszej misji.

Proponujemy, aby w ośrodkach modlitwa ta była odmawiana podczas comiesięcznych spotkań, a także w rodzinach  (o ile to możliwe codziennie). Chcielibyśmy, żeby była to ta sama godzina dla wszystkich rodzin, np. 21.00. Zdajemy sobie sprawę z różnego rytmu dnia w poszczególnych domach, dlatego prosimy przyjąć nasze postulaty TYLKO jako propozycje.

W szkołach proponujemy, aby modlitwa była odmawiana podczas wspólnej Mszy św., a ewentualne inne formy jej wprowadzania pozostawiamy dyrektorom.

Myślimy, że w świetlicach najbardziej dogodną godziną na odmawianie tej modlitwy (jak również bycie w łączności z innymi) jest godz. 15.00 (czyli Godzina Miłosierdzia), ale i to pozostawiamy decyzjom kierowniczek.

Członkowie Zarządu oraz inni członkowie Przymierza, którzy nie są skupieni w ww. jednostkach, proszeni są oczywiście o włączenie się do naszej modlitwy.

Proponujemy godz. 15.00 lub 21.00, z zastrzeżeniem dostosowania godziny modlitwy do swoich możliwości.

Mamy nadzieję, że powyższa propozycja nie przyniesie nam większego trudu, będzie natomiast uczestniczeniem we wspólnej modlitwie Kościoła i ogarnięciem całego Przymierza wspólną modlitwą.

W imieniu osób przygotowujących modlitwę

Magda Kiełczewska

Modlitwa w Przymierzu Rodzin, za pośrednictwem naszego Patrona błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, w Roku Miłosierdzia.

Módlmy się.

Boże, dobry Ojcze, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda, patrona Przymierza Rodzin,  do współpracy z Tobą w dziele odrodzenia naszego kraju. Pomóż nam za Jego wstawiennictwem skutecznie służyć bliźnim oraz dążyć do osobistego zbawienia.

Prosimy o to w Duchu Świętym przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…

Matko Boża, w Roku Miłosierdzia my: uczestnicy szkół, świetlic i rodzin w naszych Ośrodkach oraz inni członkowie Przymierza prosimy, abyśmy dzięki łaskom otrzymanym za Twoim wstawiennictwem, godnie i owocnie wypełniali zadania, do których w Przymierzu Rodzin zostaliśmy wezwani. Amen

Zdrowaś Maryjo…

Błogosławiony Edmundzie, módl się za nami.