Powstaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna Przymierza Rodzin

Powstaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna Przymierza Rodzin

Docelowo w poradni znajdzie się pięć gabinetów, w których psycholodzy: terapeuci, psychoterapeuci, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy oraz psychiatra będą pracować z dziećmi i młodzieżą.

Będziemy prowadzić: 
● indywidualne konsultacje psychologiczne, 
● konsultacje psychiatryczne, 
● psychoterapię, 
● warsztaty umiejętności uczenia się, 
● trening funkcji poznawczych, 
● konsultacje i diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, 
● Trening Umiejętności Społecznych, 
● terapię pedagogiczną, 
● terapię psychologiczną, 
● psychoedukację i warsztaty dla rodziców z zakresu umiejętności
wychowawczych.

Naszym celem jest pomoc pacjentom indywidualnym i ich rodzinom.
Poradnia będzie placówką działającą w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Będzie dostępna nie tylko dla środowiska Przymierza Rodzin, ale dla każdego odbiorcy potrzebującego wsparcia.

Pomóż nam zbudować Poradnię i wesprzyj remont lokalu oraz zakup
materiałów diagnostycznych i pomocy terapeutycznych.
Nr konta: 75 1090 1030 0000 0001 4841 5642