Zaproszenie na Zjazd Gnieźnieński

Zaproszenie na Zjazd Gnieźnieński

W imieniu ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski zapraszamy do Gniezna, gdzie w dniach 11-13 marca br. odbędzie się X Zjazd Gnieźnieński. Ksiądz Prymas jest Przewodniczącym Zjazdu, patronem honorowym zaś Prezydent RP, Andrzej Duda.

„Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” – to temat X Zjazdu Gnieźnieńskiego. Nawiązujemy w ten sposób do 1050. rocznicy chrztu Polski, który był początkiem historii naszego narodu i jego roli w rodzinie narodów europejskich. W jaki sposób spotkanie z Chrystusem przemieniało ówczesnych ludzi? Jak następnie oni przemieniali świat, w którym żyli? A przede wszystkim, jakie konsekwencje ma dziś dla nas to wydarzenie w perspektywie prywatnej, społecznej i międzynarodowej?
www.zjazd.org