Kim był patron Przymierza Rodzin – bł. Edmund Bojanowski?

Kim był patron Przymierza Rodzin – bł. Edmund Bojanowski?

18 listopada obchodzić będziemy w Przymierzu Rodzin Dzień Patrona – bł. Edmunda Bojanowskiego. W ramach przygotowań do tej ważnej uroczystości warto przypomnieć, kim był błogosławiony Edmund.

Edmund Bojanowski przyszedł na świat w szlacheckiej rodzinie, w 1814 roku. Już we wczesnej młodości przejawiał zdolności oraz zamiłowanie do literatury. Rodzice przyszłego błogosławionego dostrzegli potencjał chłopca i zadbali o jego rzetelne wykształcenie. Po latach edukacji domowej rozpoczął naukę na Uniwersytecie – początkowo we Wrocławiu, a później w Berlinie. Edmund Bojanowski posiadał szeroki krąg zainteresowań, wykraczający poza kierunek studiów – filozofię. Zgłębiał tajniki historii sztuki, muzyki, poezji, logiki, a nawet psychologii, jednak jego największą pasją pozostała literatura. Jego talentowi zawdzięczamy, między innymi, tłumaczenie “Manfreda” George’a Byrona oraz autorskie “Dzienniki” zebrane w czterech tomach.

Wiodącą rolę w życiu błogosławionego pełniła, wyniesiona z domu rodzinnego, wiara katolicka. Edmund Bojanowski podejmował próby wstąpienia do seminarium duchownego, lecz niestety nie podołał z powodów zdrowotnych. Mimo trudności udało mu się, jako osobie świeckiej, założyć Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Głęboką wiarę błogosławionego możemy rozważać, między innymi, dzięki jego “Dziennikom”. 30 sierpnia 1854 napisał: Modliłem się już nie słowami i myślą, tylko samym sercem i pełnością ducha. Dzieło obfituje także w opisy codzienności Edmunda Bojanowskiego, którą całą poświęcał potrzebującym: Podzieliłem się z robotnikiem moim obiadem, przy którym mnie zastał, bo nie pojmuję, jak można w gościnności robić wyłączenia. Jeżeli jednych spraszamy na obiady, to tych, których Bóg nadarzy, przede wszystkim ugościć winniśmy (9.04.1853).

Daleko posunięta była jego działalność charytatywna: otworzył ochronkę w Podrzeczu (to z niej wyrosło późniejsze Zgromadzenie), szpital, sierociniec dla dzieci rodziców zmarłych na cholerę, a także kilka aptek, wypożyczalni książek i czytelni.

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin; Edmund Bojanowski

Ochronka dla dzieci była dziełem znacznie wyprzedzającym swoje czasy i bardzo potrzebnym. Tak o jej powstaniu pisał Edmund Bojanowski w liście do biskupa gnieźnieńsko-poznańskiego, Leona Przyłuskiego: Miałem na względzie: raz – korzyść małych dzieci wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na zepsucie przedwczesne, po wtóre – uświęcenie kobiet wiejskich, a przez to wpływ na podniesienie i umoralizowanie ludu wiejskiego.

Placówka pełniła rolę dzisiejszego przedszkola, umożliwiając rodzicom podjęcie pracy zarobkowej, dzieci zaś wychowując w duchu rozwoju religijnego, moralnego i patriotycznego.

Głównym obszarem działalności błogosławionego był Gostyń, w którym mieszkał. W sposób naturalny włączał się w codzienne życie najuboższych członków lokalnej społeczności i reagował na liczne potrzeby dzieci i ich rodziców, nie zapominając o krzewieniu wiary katolickiej oraz promowaniu kultury i literatury.

Edmund Bojanowski zmarł w 1871 roku, zostawiając po sobie wiele prężnie rozwijających się dzieł charytatywnych i prac literackich. Swoją myślą wyprzedził czasy, w których żył, dostrzegając ważną rolę wychowania dzieci w duchu katolickich wartości i dbałości o ich wykształcenie. Jako osoba świecka do końca życia działał wśród najuboższych, niosąc nadzieję i wiarę.

Patronem Stowarzyszenia Przymierze Rodzin został w 1995 roku. Od tej pory modlimy się przez jego wstawiennictwo, prosząc o opiekę nad wszystkimi naszymi Dziełami, tak bliskimi ideałom błogosławionego.

Tak moment nadania Stowarzyszeniu patronatu Edmunda Bojanowskiego wspominał o. Mirosław Paciuszkiewicz SJ, asystent kościelny Przymierza Rodzin: W październiku 1995 roku Zarząd Przymierza Rodzin wybrał go na patrona Stowarzyszenia. Dlaczego? Jest przecież tylu świętych i błogosławionych. A on miał wtedy zaledwie rangę Sługi Bożego. Gdy w kilka tygodni później, w pierwszą niedzielę stycznia, podczas Mszy świętej z racji Przymierzowego opłatka ks. prymas Józef Glemp potwierdził decyzję Zarządu, komentowano ten fakt, że na razie to nie będzie pełny patronat. Toteż od razu wtedy modliliśmy się o jego beatyfikację, która nastąpiła 13 czerwca 1999 roku podczas pobytu Ojca św. w Warszawie.

Ważnym elementem obchodów zbliżającego się Dnia Patrona będzie wprowadzenie do Kaplicy Dobrego Pasterza na Ursynowie ikony bł. Edmunda, autorstwa Doroty Cichockiej-Łoskot. W tym ważnym czasie zachęcamy do zgłębiania wiedzy na temat naszego patrona, co można uczynić pod podanymi adresami:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej; “Założyciel – biografia”

 http://www.sluzebniczkinmp.pl/zalozyciel-7401/biografia-7402

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej; “Wypisy z dziennika bł. Edmunda”

http://www.sluzebniczkinmp.pl/zalozyciel-7401/wypisy-z-dziennika-bl-edmunda-7403

Mirosław Paciuszkiewicz SJ, “Edmund Bojanowski (1814-1871)”, https://przymierze.org.pl/stowarzyszenie/formacja/nasz-patron/

“Błogosławiony Edmund Bojanowski”, 31.07.2014 https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-07c.php3