List Przewodniczącej Stowarzyszenia po Spotkaniu Opłatkowym