Odbyło się Spotkanie Opłatkowe

Odbyło się Spotkanie Opłatkowe

W niedzielę 7 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe Przymierza Rodzin. W naszej Szkole przy ul. Marii Grzegorzewskiej 10 licznie zebrali się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, aby wspólnie modlić się, łamać się opłatkiem oraz podsumować kończący się rok jubileuszu czterdziestolecia Przymierza Rodzin.

Wydarzenie rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem ks. infułata Jana Sikorskiego, którą koncelebrowali także ks. Łukasz Czubla, ks. Marcin Żurek, ks. Jakub Przygrodzki i ks. Piotr Celejowski. Piękną oprawę muzyczną zapewnił chór rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Bezpośrednio po mszy świętej nastąpiło wręczenie odznak Członków Honorowych Przymierza Rodzin, które w tym roku otrzymali Wanda i Wiesław Srogowie, Tadeusz Jankowski, Zenon Jastrzębski, Artur Kołakowski, Jacek Małachowski i Elżbieta Muszyńska. Następnie przyznana została nagroda dla wybitnego wychowawcy dla Teresy Darlińskiej i Krzysztofa Wszoły.

Rozstrzygnięto także konkurs SPRZYMIERZENI. W kategorii uczestników z klas 0-3 I miejsce zdobyła Martyna W., II miejsce Lidia J. i Stefania S., a III Katarzyna K. i Łucja P.. W kategorii uczestników z klas 4-8 I miejsce zdobyła Urszula P., a II – Laura J.

Spotkanie Opłatkowe obfitowało w liczne niespodzianki! Pierwszą było wręczenie obrazów bł. Edmunda Bojanowskiego, autorstwa pani Doroty Łoskot-Cichockiej, przedstawicielom szkół i świetlic i klubów Przymierza Rodzin. Następnie ogłoszony został konkurs na ilustracje do książeczki pani Moniki Kobylińskiej – “Przymierze Rodzin – jak powstało i jak działa?”.

Po krótkim kolędowaniu głos zabrała Przewodnicząca Stowarzyszenia, pani Marta Bejnar-Bejnarowicz, która podsumowała działania podjęte w roku jubileuszowym czterdziestolecia Przymierza Rodzin, dziękując wszystkim, którzy aktywnie działali na rzecz licznych wydarzeń, takich jak Dzień Sportu, Przymierzowy Festiwal Polskiej Piosenki, ŚDM w Lizbonie czy pielgrzymka do Miedniewic.

Nie zabrakło także wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem, a dla dzieci – kącika zabaw.