Potrzebna pomoc dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Przymierza Rodzin

Potrzebna pomoc dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Przymierza Rodzin

Z radością informujemy, że w kwietniu 2024 r. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin otwiera swoją pierwszą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Od czasu pandemii widzimy, że problemy psychiczne dzieci i młodzieży stały się potrzebą najwyższej wagi. Nasi zaangażowani pedagodzy pracujący w szkołach Przymierza Rodzin zaobserwowali wiele trudności dzieci z ich emocjami i relacjami, a wielu dzieciom nie udaje się pomóc w porę.

Chcielibyśmy stworzyć poradnię, która wspiera dzieci i ich całe rodziny w budowaniu zdrowych relacji, przeciwdziałając poważnym zaburzeniom. Pragniemy wykorzystać nasz potencjał w postaci doświadczonego zespołu psychologów i pedagogów oraz naszego zaplecza organizacyjnego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w wyposażeniu poradni. Z większą liczbą darczyńców szybciej pomożemy dzieciom. Do otwarcia poradni potrzebne są fundusze na zakupienie mebli, oświetlenia, komputerów oraz niezbędnych pomocy do przeprowadzania diagnoz i zajęć terapeutycznych.

Link do zbiórki:

https://zrzutka.pl/fbm9uz

W planach poradni są programy treningów umiejętności społecznych, warsztatów dla rodziców i nauczycieli, terapie oraz mediacje. Specjaliści poradni są przygotowani do wspierania z dbałością o cierpiących w wielu wymiarach ich potrzeb umysłowych, psychicznych, duchowych, cielesnych. Szacunek do człowieka w każdym z obszarów jest dla nas kluczem do pomocy poprzez współczucie, trwanie oraz pomoc terapeutyczną.

Już dziś zapraszamy na dzień otwarty 21 marca 2024 r. (czwartek) w godz. 16:00-18:00, na Plac Konfederacji 55, Warszawa-Bielany.

Z góry dziękujemy za wsparcie, które pomoże naszym dzieciom i ich rodzicom.