Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Szanowni Członkowie Przymierza Rodzin,

serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 20 kwietnia 2024 w Szkole Przymierza Rodzin na Ursynowie.

Rozpoczynamy mszą świętą w w intencji wszystkich członków i sympatyków PR, w podziękowaniu za minioną kadencję i z prośbą o dobre wybory nowego Zarządu.

Porządek obrad w załączniku.

Poniżej informacja o możliwości rozszerzenia porządku obrad.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Kiełczewska

Zgodnie z §28 pkt.2 statutu PR, jest możliwość rozszerzenia porządku Walnego Zebrania. W ostatnim Walnym Zebraniu uprawnionych członków rzeczywistych do uczestnictwa w poprzednim zebraniu było 231osób.

§28

1.       Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Przymierza z podaniem pierwszego i drugiego terminu, miejsca oraz porządku obrad, przynajmniej na 21 dni przed tym terminem, poprzez ogłoszenie w witrynie internetowej Stowarzyszenia oraz przesłanie wiadomości elektronicznej na adresy wskazane w tym celu przez uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu.

2.       Zarząd rozszerza ogłoszony porządek obrad Walnego Zebrania wyłącznie zgodnie z wnioskiem członków rzeczywistych w liczbie równej co najmniej 10% liczby członków rzeczywistych uprawnionych do uczestnictwa w poprzednim Walnym Zebraniu lub Komisji Rewizyjnej, zgłoszony Zarządowi na ręce przewodniczącego nie później, niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Informacja o takiej zmianie podana jest do wiadomości w sposób wskazany w pkt. 1) nie później niż na 10 dni przez terminem Walnego Zebrania.