Ulica Izabeli Dzieduszyckiej – to możliwe!

Ulica Izabeli Dzieduszyckiej – to możliwe!

Szanowni Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin! Mieszkańcy Warszawy!

W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz 40-lecia istnienia Przymierza Rodzin. Udało nam się zrealizować wiele inicjatyw. Są jednak takie, które będziemy realizowali w kolejnych latach.

Jedną z nich jest pomysł zmiany nazwy ulicy, przy której stoi szkoła Przymierza Rodzin na warszawskim Ursynowie – z ulicy Wesołej na ulicę Izabeli Dzieduszyckiej (to ta ulica z rondem).

Zmiana ta nie pociągnie za sobą żadnych niedogodności ani dla mieszkańców, ani dla szkoły, ponieważ przy tej ulicy nie ma żadnego adresu. Wejście główne do szkoły podstawowej jest właśnie od tej strony, chociaż adres to ul. Grzegorzewskiej (i tej oczywiście nie zmieniamy).

Chcemy szczególnie poprzeć tę inicjatywę, gdyż pomysł pochodzi od uczennic klasy

6 SP Przymierza Rodzin nr 112 i nauczycielki, p. Julity Gredeckiej.

Nie mamy wątpliwości, że Izabela Dzieduszycka powinna mieć w Warszawie swoją ulicę i to właśnie w tym miejscu.

Do tej pory została podjęta uchwała Prezydium Zarządu, wnioskodawcami będą członkowie Zarządu.

Do przekazania do Urzędu m. st. Warszawy wniosku o zmianę nazwy ulicy potrzebujemy podpisu 200 pełnoletnich mieszkańców Warszawy.

Podpisy można składać od 8 do 18 marca w naszych szkołach i sekretariacie Stowarzyszenia.

Liczymy na zebranie wymaganego poparcia dla tej inicjatywy.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Marta Bejnar – Bejnarowicz