Zakończył się pierwszy etap prac – Archiwum Przymierza Rodzin

Zakończył się pierwszy etap prac – Archiwum Przymierza Rodzin

W siedzibie naszego stowarzyszenia przy ul. Nowogrodzkiej zakończył się pierwszy etap prac nad stworzeniem Archiwum Przymierza Rodzin. Spośród dokumentów wytworzonych w ciągu 40 lat naszej działalności został wyodrębniony i zabezpieczony zbiór archiwalny. Jego opis można znaleźć w Inwentarzu Archiwalnym (załącznik poniżej).


W ramach dalszych prac planujmy digitalizację i częściowe udostępnienie dokumentów, które są odzwierciedleniem naszej 40-letniej historii.


Projekt „Opracowanie zespołu archiwalnego Stowarzyszenie Przymierze Rodzin” został zrealizowany w ramach w ramach konkursu organizowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych: „Wspieranie działań archiwalnych 2023” ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.